Scandinavian Tobacco Group Assens A/S

Om projektet

Østermark Entreprenørforretning A/S skal i hovedentreprise opføre nyt halmfyret fjernvarmeanlæg for Hinnerup Fjernvarme som tilbygning til eksisterende fjernvarmeværk.

Tilbygningen består af 750 m2 nyt halmlager, 600 m2 kedelbygning med kedelhal, kedelgrube, opriverrum, tavlerum samt hydraulik- og blæserrum. Derudover etableres der 500 m2 askelager samt overdækket indlevering.

Facts

Projekt Nyt halmfyret fjernvarmeanlæg
Bygherre Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a.
Entrepriseform Hovedentreprise
Sted Fanøvej, Hinnerup
År 2017