Scandinavian Tobacco Group Assens A/S

Om projektet

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning forsyner ca. 850 fjernvarmeforbrugere fra varmeværket på Hovvej i Ubby.

Halmkedlen anvendes som den primære varmeproduktionsenhed sammen med et solvarmeanlæg på 12.000 m2 fra 2013.

Projektet omfatter udvidelse og ombygning af eksisterende bygninger fra 1991 til fuldt funktionsdygtigt fjernvarmeværk.

Østermark Entreprenørforretning opfører nyt halmlager på 426 m2, askerum på 120 m2 samt 180 m2 kedelbygning med kedelgrav.

Facts

Projekt Halmfyret varmeværk
Bygherre Hvidebæk Fjernvarmeforsyning
Entrepriseform Hovedentreprise
Sted Hovvej, Jerslev
År 2017